زبدةالاشعار

موضوع :21 راه شام

الهی ظلم دولدوردی جهانی #مهدیه #عاصی_تبریزی

یا مهدی #گریز به #راه_شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم عاصی تبریزی . الهی ظلم دولدوردی جهانی اماندور تیز یتور صاحب زمانی . . ز بس متروک اولوب دین و شریعت اولوب بو دوره غالب نوره ظلمت اؤزون اؤز دینوه...

اوغول زلفون باتوب قانه، نیه ئولمز آنان لیلا #راه_شام #احمدیان_خسروشاهی

زبانحال جناب لیلا در راه شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_علی_اصغر_مه_انور … 7 سبک …(ئوزوم گوردوم … منیم ای تشنه قربانیم … حسین ای شاه مظلومان … ) . حاج اصغر احمدیان خسرو شاهی . اوغول زلفون باتوب قانه،...

او قاره زلفون اوزوندن گوتور کناره على #راه_شام #عاصی_تبریزی

زبانحال جناب لیلا خطاب به علی اکبر در راه شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم عاصی تبریزی . او قاره زلفون اوزوندن گوتور کناره على ائدیم دویونجا تماشا او گل عذاره على . باشون جداده الیم یتموری آنان ئولسون...

ای گل جمالی حسرت شمس و قمر على #راه_شام #دلریش

زبانحال حضرت سکینه در راه شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . ای گل جمالی حسرت شمس و قمر على گلم دالونجا سایه کیمی دیده تر على . چک بیر کناره دور روخوندن او کاکلی تا بیر ائدیم او هاشمی خاله نظر على...

زلف سیهون یوزده پریشاندور عم اوغلی #راه_شام #صراف_تبریزی

زبانحال فاطمه عروس در راه شام خطاب به سر مبارک جناب قاسم(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_باد_صبا_کرببلایه_گذر_ایله … . مرحوم حاج رضا صراف تبریزی . . زلف سیهون یوزده پریشاندور عم اوغلی شانه کیمی کونلوم...

درد فراقون ای بابا تأثیر ایدوب دله #راه_شام #ترابی_قفقازی

زبانحال دختر صغیر به رأس امام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ترابی قفقازی . . درد فراقون ای بابا تأثیر ایدوب دله آخر منی گتوردی همان درد دل دله . دلدن دله ز بسکه ایدوب فرقتون اثر بوعرض فرضدور ائدرم من نه...

دسته بندی درختی