زبدةالاشعار

موضوع :09 شب عاشورا

قارداش دی شمره بیزلره وئرسونله مهلت بو گجه #شب_عاشورا #صافی_تبریزی

راجع به مهلت شب عاشورا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_شاه_مظلومان_حسین … 5 سبک مشابه . . مرحوم صافی قارداش دی شمره بیزلره وئرسونله مهلت بو گجه اخر عیال فاطمه یاتسونلا راحت بو گجه روز ازلده عهد ایدوب ،...

دولدوروب کرب و بلا دشتنی غوغا بو گیجه #شب_عاشورا #شهاب_تبریزی

شب عاشورا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_یارالی_جان_یارالی … 4 سبک . مرحوم شهاب تبریزی . دولدوروب کرب و بلا دشتنی غوغا بو گیجه باش آچوب صبحه کیمی آغلوری زهرا بو گیجه . . بو گیجه صبحه کیمی شیر خدا ناله چکر...

منه بو گیجه قوناقسان گُل بی خزانیم اکبر #اکبریه #نادربابایی

زبانحال لیلا به حضرت علی اکبر (ع) در شب عاشورا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_سو_یوخومدی_قزلاروندان … 5 سبک مشابه . حاج نادر بابایی . منه بو گیجه قوناقسان گُل بی خزانیم اکبر یری من باخوم دالونجا سنه وار...

بیر گئجه وئردی حسین رخصت علىّ اکبره #شب_عاشورا #کاتب_اردبیلی

شب عاشورا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_زینبم_جان_اوستیم … 4 سبک . مرحوم کاتب اردبیلی . بیر گئجه وئردی حسین رخصت علىّ اکبره تا گئدوب تحصیل قیلسون سو علی اصغره . . بیر نچه اصحابیلن شهزاده ى والاتبار ایلدى...

دسته بندی درختی