زبدةالاشعار

موضوع :20 مجلس ابن زیاد

دلیم یانسین دئسم زینب اسیر اهل شام اولدی

کوفه مجلس ابن زیاد ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki مرحوم سید باقر حرّی(اقبالی زنجانی) دلیم یانسین دئسم زینب اسیر اهل شام اولدی خانم زینب اسیر رأس شاه تشنه کام اولدی . غلط سوزدی دیللر زینبی دشمن اسیر ائتدی مگر صدیقۀ...

حوادث مجلس ابن زیاد 7 #متن_روضه

#حوادث_مجلس_ابن_زیاد . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . بخش 7 : . شهادت عبدالله بن عفیف نابینای دلاور . پس از ورود اهلبیت امام حسین علیه السلام به عنوان اسیر به کوفه ابن زیاد روز 13 محرم اعلام کرد نماز در مسجد کوفه...

حوادث مجلس ابن زیاد 6 #متن_روضه

#حوادث_مجلس_ابن_زیاد . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . بخش 6 : . ✔️ زندانی کردن اهلبیت علیه السلام: . ارباب مقاتل می نویسند: ابن زیاد نامه ای برای یزید فرستاد و همه جریان را برای یزید نوشت و یزید در جواب نوشت که...

حوادث مجلس ابن زیاد 5 #متن_روضه

#حوادث_مجلس_ابن_زیاد . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . بخش 5 : . ✔️ نذر یک مسلمان غیور . در مجلس ابن زیاد مردی از قبیله بکر بنام جابر گستاخی های ابن زیاد را نسبت به سر مقدس مشاهده کرد پیش خود چنین نذر کرد: از ناحیه...

حوادث مجلس ابن زیاد 4 #متن_روضه

#حوادث_مجلس_ابن_زیاد . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . بخش 4 : . اعتراض شدید مختار: . مختار در زندان ابن زیاد بود ابن زیاد دستور داد تا کشان کشان مختار را از زندان به مجلس او بیاورند (تا هم دل مختار را بسوزاند و هم...

حوادث مجلس ابن زیاد 3 #متن_روضه

#حوادث_مجلس_ابن_زیاد . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . بخش 3 : . انس بن مالک گوید: در مجلس ابن زیاد بودم سر بریده امام حسین علیه السلام در کنارش بود او با چوبدستی با دندان های امام حسین علیه السلام بازی می کرد و...

حوادث مجلس ابن زیاد 2 #متن_روضه

#حوادث_مجلس_ابن_زیاد . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . بخش 2 : . سپس ابن زیاد متوجه امام سجاد علیه السلام شد و گفت: مَن اَنتَ تو کیستی؟ . امام سجاد علیه السلام فرمود: من علی بن الحسین علیه السلام هستم. . ابن زیاد...

حوادث مجلس ابن زیاد 1 #متن_روضه

#حوادث_مجلس_ابن_زیاد . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . بخش 1 : . ابن زیاد در کاخ اختصاصی خود نشست و به همگان اجازه ورود به آن مجلس داد به دستور او سر مقدس حسین علیه السلام را آوردند و در برابرش گذاشتند. و به دنبال...

در دعای مکارم اخلاق می خوانیم: … #متن_روضه

#متن_روضه مجلس ابن زیاد . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . در دعای مکارم اخلاق می خوانیم: (وَ نِیَّةِ رُشدٍ لا أَشُکَّ فیها)[1]می فرماید: خدایا بهره مند کن مرا از یک نیت رشید هدایت شدۀ به مسیرِ حق رفته که من در او...

بنت نطاق علی حامی قرآن زینب

مجلس ابن زیاد . ✍️زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki . آسال اردبیلی . بنت نطاق علی حامی قرآن زینب خواهر جان به کف شاه شهیدان زینب . زینبون آدی ملکلر دیلینون ازبریدی مریم و هاجرو حوا باشینون افسریدی آسمان شرف و معرفتون...

دسته بندی درختی