زبدةالاشعار

موضوع :25 مجلس یزید

الیمده کی قلمون نی کیمی نواسی ندور #مجلس_یزید #شهاب_تبریزی

مجلس یزید علیه اللعنة . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شهاب تبریزی . الیمده کی قلمون نی کیمی نواسی ندور بولنمرم بو نوادن که مدعاسی ندور . باشین او قدر دواته ووروب دو نیم ایلیوب مداد تک آخوری قانی ماجراسی...

حسین آدی گجه گوندوز دلیمده ازبردور #مجلس_یزید #علومی_تبریزی

وقایع مجلس یزید ملعون در شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علومی تبریزی . حسین آدی گجه گوندوز دلیمده ازبردور اولوم فدا بو آدا عرش و فرشه لنگردور . حسینه آغلارام عشقیله چون یقینیم دور سرشک دیده قیامتده در و...

دینی ایلیه ن احیا کربلاده زینبدور #مجلس_یزید #یحیوی_اردبیلی

مجلس یزید. ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم یحیوی اردبیلی . دینی ایلیه ن احیا کربلاده زینبدور متفق حسینیله هر بلاده زینبدور . . رسمدور عربلرده بانوان علیالر اوچ نقاب و معجردن صورته حجاب ایلر یوزده بُرقع و...

کیم سوروشسا هاردا چوخ غم غصه سی اولدی شدید #مجلس_یزید #رمضانی_خاکی

الشام الشام الشام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . رمضانی خاکی . کیم سوروشسا هاردا چوخ غم غصه سی اولدی شدید زینبی جانه گتوردی سویلرم بزم یزید . قاره پوش عورتلره، قلبی یارالی قیزلارا چشم طعنیله باخوردی اوردا چون...

وورما آغاج او لعل در افشانه ای یزید #مجلس_یزید #کریمی_مراغه_ای

مجلس یزید . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کریمی مراغه ای . وورما آغاج او لعل در افشانه ای یزید سالما تزلزل عالم امکانه ای یزید . پیغمبر اوغلیدور بو گلوب میهمان سنه اکرام ائدلَّه شرعیده مهمانه ای یزید . زهرا بو...

گنه گوگلمده برگ بید لرزان تک تزلزل وار #حسینیه #شانی_تبریزی

ترانۀ شاعرانه اشاره به مقام عزاداری #گریز #راه_شام #مجلس_یزید . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شانی تبریزی . گنه گوگلمده برگ بید لرزان تک تزلزل وار تاپوب رعشه وجودیم جاندا حال صید بسمل وار . پریشان خاطرم...

دسته بندی درختی