زبدةالاشعار

موضوع :25 مجلس یزید

آه یا صاحب زمان از دست کفار عنید – او بزمده که منیله نگار همدمیدی #مجلس_یزید #سعدی_زمان

وقایع مجلس یزید علیه اللعنة و وقایع بعد از آن ( نادم شدن یزید ، اعلان عزا در شام ، رد اثاث غارت ، کوچ از شام ) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سعدی زمان . آه یا صاحب زمان از دست کفار عنید در دیار شام کردند...

الیمده کی قلمون نی کیمی نواسی ندور #مجلس_یزید #شهاب_تبریزی

مجلس یزید علیه اللعنة . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شهاب تبریزی . الیمده کی قلمون نی کیمی نواسی ندور بولنمرم بو نوادن که مدعاسی ندور . باشین او قدر دواته ووروب دو نیم ایلیوب مداد تک آخوری قانی ماجراسی...

حسین آدی گجه گوندوز دلیمده ازبردور #مجلس_یزید #علومی_تبریزی

وقایع مجلس یزید ملعون در شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علومی تبریزی . حسین آدی گجه گوندوز دلیمده ازبردور اولوم فدا بو آدا عرش و فرشه لنگردور . حسینه آغلارام عشقیله چون یقینیم دور سرشک دیده قیامتده در و...

دینی ایلیه ن احیا کربلاده زینبدور #مجلس_یزید #یحیوی_اردبیلی

مجلس یزید. ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم یحیوی اردبیلی . دینی ایلیه ن احیا کربلاده زینبدور متفق حسینیله هر بلاده زینبدور . . رسمدور عربلرده بانوان علیالر اوچ نقاب و معجردن صورته حجاب ایلر یوزده بُرقع و...

دسته بندی درختی