زبدةالاشعار

موضوع :11 وداع

باجی بو وداع آخریمدور هنگام شهادتیمدی زینب #وداع #عاصی_تبریزی

وداع حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_قارداش_یارالی_باشیم_قالوبدور مشابه . مرحوم عاصی تبریزی . باجی بو وداع آخریمدور هنگام شهادتیمدی زینب یغ باشیمه آل مصطفانی دیدار بو...

زینبیم آز آغلا ای آنام نشانی

زبانحال حضرت اباعبدالله به خواهرش در موقع وداع . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_دولدوروب_جهانی_واحسین_صداسی مشابه . حاج حسین حسنی تبریزی . زینبیم آز آغلا ای آنام نشانی توکمه اشک چشمون آیرلوق زمانی سن بتوله...

دسته بندی درختی