زبدةالاشعار

ای مهر گردون شرمسار از جلوه انوار تو #مهدیه #حیران_اصفهانی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم آیةالله میرجهانی . ای مهر گردون شرمسار از جلوه انوار تو وی خیره چشم روزگار از دیدن رخسار تو . بستی هزاران سلسله از تار موی دل کشت بس صید دل ها کرده است آن طرّه طرار...

خزانه بلبل دستان سرانی قویمیون گلسین

((بو یئر بزم شرفدور بی شرفلر قویمیون گلسین)) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . لاادری . خزانه بلبل دستان سرانی قویمیون گلسین رَزان گلزاره جغد نغمه خوانی قویمیون گلسین حسینون بزمینه اهل ریانی قویمیون گلسین او بزمه...

سری دارم که پر شور است از عشق و ولای تو #مهدیه #سیداسماعیل_شرفی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید اسماعیل شرفی . سری دارم که پر شور است از عشق و ولای تو دلی دارم که می سوزد ز هجران لقای تو تنی خواهم که باشد توتیای خاک پای تو دلی خواهم که باشد زنده از شوق لقای...

دسته بندی درختی