زبدةالاشعار

موضوع :07 باقریه

باقر آل عبایم من محرم گورموشم

یا باقرالعلوم (ع) . ✍ #زبدةالاشعار ✍ . 🆔: @nohe_torki . #رسول_بابایی (شاهد زنجانی ) . باقر آل عبایم من محرم گورموشم کربلا دشتینده یاران حزن و ماتم گورموشم . عشق بازارینده جانین وئردی مردان خدا مکتب عرفانیده عشاقی همدم...

مهرامامت باش آچیب عالم سراسرنوراولوب

درولادت حضرت امام محمدباقرعلیه السلام . . ✍ #زبدةالاشعار ✍ . 🆔: @nohe_torki . #خلیل_آسانی چله خانه(حائر) . مهرامامت باش آچیب عالم سراسرنوراولوب مولاامام باقرین میلادینه مسروراولوب . . چاتدی رجب دامانینه چون دست گردون...

نشینم سرراهی به امید نگاهی #بیدق_داری

سرود ولادت امام محمدباقرعلیه السلام #فارسی_ترکی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود بیدق داری . #فارسی . نشینم سرراهی به امید نگاهی الهی توگواهی. خدایا توپناهی . پایان جمادی شد و ماه رجب آمد براهل ولا بوی...

ای بئشینجی امام یا باقر

مدح حضرت امام محمد باقر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علی شهودی . ای بئشینجی امام یا باقر سنه مینلر سلام یا باقر . ای رسولین شبیهی عالمده ای امام همام یا باقر . ای یاران علم و دانیشین باغرین صاحب...

دلم پر مى ‏زند امشب براى حضرت باقر

مدح و میلادیه حضرت امام محمد باقر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . شاعر؟؟؟ . دلم پر مى ‏زند امشب براى حضرت باقر که گویم شرحى از وصف و ثناى حضرت باقر . ندیده دیده ى گیتى به علم و دانش و تقوا کسى را...

جان جهان فدای تو یاباقرالعلوم

مدح حضرت امام محمد باقر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #مژده_اردبیلی . جان جهان فدای تو یاباقرالعلوم افتاده ام بپای تو یا باقرالعلوم . ای پنجمین ستاره اسپهرمعرفت دست من و عطای تو یا باقرالعلوم ...

شهر مدینه غرق شادی بود آن شب

میلادیه حضرت امام محمد باقر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . شاعر؟؟؟ . شهر مدینه غرق شادی بود آن شب آکنده از بانگ منادی بود آن شب . آن شب شفق آیینه دار لطف حق بود چشم انتظار جلوۀ دست علق بود . آن شب...

ای امام همام یا باقر

مدح حضرت امام محمد باقر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علی شهودی . ای امام همام یا باقر السّلام السّلام یا باقر . السّلام ای مدینه دانش بحرعلم و کلام یا باقر . سیرت و صورت ستوده تراست تویی آن...

اسرار علوم حَیِّ سرمد آمد #محمود_ژولیده

میلادیه حضرت امام باقر (س) . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج محمود ژولیده . اسرار علوم حَیِّ سرمد آمد آئینۀ جمع آل احمد آمد جبریل ز عرش این خبر آورده تبریک که دومین محمد آمد . . انوار دوعین است امام باقر سبط...

دسته بندی درختی