زبدةالاشعار

دسته بندی :04 حسنیه

دورایاقه زینب خون جگر اورگیم الولانور آی باجی #حسنیه #رمضانی_خاکی

زبانحال حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . روح الله رمضانی . دورایاقه زینب خون جگر اورگیم الولانور آی باجی ائلیوبدی قلبیمه زهر اثر اورگیم الولانورآی باجی . . . . ای اولان بلا اوخونا...

اوچ گوندی بو گون فاطمه مشغول عزادی #پیامبراسلام #حسنیه #رضویه #صابر_تبریزی

وداع ماه صفر (آخرین روز ماه صفر) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صابر تبریزی . اوچ گوندی بو گون فاطمه مشغول عزادی گه ذکری حسن گاه بابا گاه رضادی . . . اوچ گوندی بو گون آغلوری گوگلرده ملکلر چون ترک ائلیوب...

اوچ گوندی باشلاندی خانم زهرا عزاسی #پیامبراسلام #حسنیه #محمدرضاصادقی

وداع ماه صفر (آخرین روز ماه صفر) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمدرضا صادقی . اوچ گوندی باشلاندی خانم زهرا عزاسی اوج ایتدی عرشه دخت پیغمبر نواسی هردم حسن هر دم رضا هر دم دییور واحسرتا ایوای بابام وای «۲» . ...

دور یاتما زینب آی بختی قاره #حسنیه

حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرتضی اسکندری ( ساعد ) . سبک :: ای پاره پاره پیکر حسینیم ( جوادی ) . دور یاتما زینب آی بختی قاره اودلاندی سینم گل ایله چاره جعده مسموم ایدوب...

نقدری یابن الحسن شیعه لر بلا گوره جک #حسنیه #انور_اردبیلی

خطاب به حضرت امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف حالات سبط اکبر ، معصوم چهاردهم امام حسن مجتبی علیه السلام گریز به شهادت . ✍️زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم انور اردبیلی . نقدری یابن الحسن شیعه لر بلا گوره جک...

آرام جانیم ای شه بطحا حسینیم #حسنیه

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غلامعلی باقری الهامی ( هوشی تبریزی) . آرام جانیم ای شه بطحا حسینیم مسموم ایدوب قارداشیوی اعدا حسینیم . قارداش غمینده صبر ایله قارداش آز آغلا...

آغلاما گلمه بیله ناله و فریاده باجی #خوندل_تبریزی #حسنیه

شهادت حضرت امام حسن (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج حیدر خوندل تبریزی . آغلاما گلمه بیله ناله و فریاده باجی گوزلرون آغلیه جاق گرچه بو دنیاده باجی . . ای گل گلشن زهرا اوزی دریای حیا هر قضا گلسه آنام...

گل ای وفالی زینبیم الولانوب یانور جگر #حسنیه

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمدرضا محمدی ( ناعم ) . گل ای وفالی زینبیم الولانوب یانور جگر دوشوب شرر وجودیمه ایله حسینیمه خبر . بودل شب اودلانورام باجی جگریم یانور،...

دسته بندی درختی