زبدةالاشعار

دسته بندی :10 رضویه

یاثامن الحجج قَدَمت بوسه می زنم

یاثامن الحجج . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #احسان_بدرخانی . یاثامن الحجج قَدَمت بوسه می زنم از راه دور بر حرَمَت بوسه می زنم . ای افتخار ملت ایران کرم نما بردست فاخر و کَرَمَت بوسه می زنم . مارا به زیر پرچم...

شیعه گل شوریله بیر فغانه #دلریش

شهادت ضامن غریبان امام رضا (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . شیعه گل شوریله بیر فغانه باشه وور گوزیاشون ائت روانه چون عزای امام رضادور سال فغانیله ناله جهانه . . قوردی بیر بزم مأمون غافل ایلدی...

ای ارض طوس اشرف و ای محترم دیار

مدح حضرت امام رضا(ع) . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حصنی خویی . ای ارض طوس اشرف و ای محترم دیار غبطه ایدر مقامیوی فردوس بی شمار . اول خاک پاکی فخریله مانند توتیا کحل البصرایدوبدیله حوریلر انحصار . آیینۀ...

شهی که نام او بخشیده زینت عرش اعلا را

مدح حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم کلامی تبریزی . شهی که نام او بخشیده زینت عرش اعلا را تجلای جمالش کرده روشن طاق مینارا . وجودش جود سرتاپا نهال فیض و احسان است کرم بخشد نعم دارد...

ظلمینده ائتدی طغیان یا ضامن غریبان #دلریش

شهادت ضامن غریبان امام رضا (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . ظلمینده ائتدی طغیان یا ضامن غریبان مأمون نامسلمان یا ضامن غریبان عالم اولوب پریشان . . اولموش سیز اهل بیته ای وارث پیمبر اولدوقدن بو...

گلون ای شیعه ائداخ ناله غریبانه بوگون #دلریش

شهادت امام رضا (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . گلون ای شیعه ائداخ ناله غریبانه بوگون ساخلیاخ تعزیه سلطان خراسانه بوگون یاغریب الغربا یامعین الضعفا یا انیس الفقرا . . واردی بو رسم ازلدن اولوب...

آغلاروق حشره کیمی بو غم و محنتده سنه #دلریش

شهادت امام رضا (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . آغلاروق حشره کیمی بو غم و محنتده سنه وئردیلر زهر جفا کینیله غربتده سنه یاغریب الغربا یامعین الضعفا یا انیس الفقرا . . یتوروب قتله سنی زهریله هارون...

ای ره جاناندا وئرن جان غریب #دلریش

شهادت امام رضا (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . ای ره جاناندا وئرن جان غریب پاره جگر شاه خراسان غریب . . صعبدی چوخ شیعه لره محنتون آغلادی قان درد و غم غربتون اولمادی یانوندا اوگون عترتون ایلیه...

دسته بندی درختی