زبدةالاشعار

دسته بندی :10 رضویه

شیعه گل شوریله بیر فغانه #دلریش

شهادت ضامن غریبان امام رضا (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . شیعه گل شوریله بیر فغانه باشه وور گوزیاشون ائت روانه چون عزای امام رضادور سال فغانیله ناله جهانه . . قوردی بیر بزم مأمون غافل ایلدی...

ای ارض طوس اشرف و ای محترم دیار

مدح حضرت امام رضا(ع) . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حصنی خویی . ای ارض طوس اشرف و ای محترم دیار غبطه ایدر مقامیوی فردوس بی شمار . اول خاک پاکی فخریله مانند توتیا کحل البصرایدوبدیله حوریلر انحصار . آیینۀ...

شهی که نام او بخشیده زینت عرش اعلا را

مدح حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم کلامی تبریزی . شهی که نام او بخشیده زینت عرش اعلا را تجلای جمالش کرده روشن طاق مینارا . وجودش جود سرتاپا نهال فیض و احسان است کرم بخشد نعم دارد...

ظلمینده ائتدی طغیان یا ضامن غریبان #دلریش

شهادت ضامن غریبان امام رضا (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . ظلمینده ائتدی طغیان یا ضامن غریبان مأمون نامسلمان یا ضامن غریبان عالم اولوب پریشان . . اولموش سیز اهل بیته ای وارث پیمبر اولدوقدن بو...

گلون ای شیعه ائداخ ناله غریبانه بوگون #دلریش

شهادت امام رضا (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . گلون ای شیعه ائداخ ناله غریبانه بوگون ساخلیاخ تعزیه سلطان خراسانه بوگون یاغریب الغربا یامعین الضعفا یا انیس الفقرا . . واردی بو رسم ازلدن اولوب...

ای بابا چوخ حسرتیله باخما بویوللاره گلدیم

شهادت امام رضا – سوال و جواب :::زبانحال حضرت امام رضا (ع) #ویردیلر_زهر_عداوت_اولدى_باغریم_قان_اوغول_گل . :::زبانحال و جواب امام جواد (ع) #ای_بابا_چوخ_حسرتیله_باخما_بو_یوللاره_گلدیم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔:...

آغلاروق حشره کیمی بو غم و محنتده سنه #دلریش

شهادت امام رضا (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . آغلاروق حشره کیمی بو غم و محنتده سنه وئردیلر زهر جفا کینیله غربتده سنه یاغریب الغربا یامعین الضعفا یا انیس الفقرا . . یتوروب قتله سنی زهریله هارون...

ای ره جاناندا وئرن جان غریب #دلریش

شهادت امام رضا (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . ای ره جاناندا وئرن جان غریب پاره جگر شاه خراسان غریب . . صعبدی چوخ شیعه لره محنتون آغلادی قان درد و غم غربتون اولمادی یانوندا اوگون عترتون ایلیه...

ای شهنشاه خراسان هادی راه هدائی

مدح ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه السلام . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . ضامن اصفهانی . ای شهنشاه خراسان هادی راه هدائی ای ولی حی سبحان گمرهان را رهنمائی . کعبه اهل صفائی قبله اهل دعائی زمزم و رکن و منائی...

دسته بندی درختی