زبدةالاشعار

موضوع :08 صادقیه

دلم برناله و چشمم بگریه شائق است امروز #صادقیه #سعدی_زمان

شهادت امام صادق علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حسینی سعدی زمان . دلم برناله و چشمم بگریه شائق است امروز وفات حجت ششم امام صادق است امروز . امام اعدل و اعلم وصی حضرت خاتم به پنجم حجت خلاق عالم...

گشته کرب و بلا شهر مدینه #صادقیه #سازگار

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک . حاج غلامرضا سازگار . گشته کرب و بلا شهر مدینه زهرا دست عزا کوبد به سینه شد کشته صادق قرآن ناطق واویلا واویلا آه و واویلا . . . پرپر گشته گل...

آغلیور پیغمبر خاتم بو گون مغموم اولوب #صادقیه #شاکر_تبریزی

شهادت حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_زینبم_جان_اوستیم … 4 سبک . مرحوم حاج حسین علیزادگان (شاکر تبریزی) . آغلیور پیغمبر خاتم بو گون مغموم اولوب صادق آل محمد ظلمیله مسموم...

در عزای صادق آل رسول #صادقیه #سازگار

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک . حاج غلامرضا سازگار . در عزای صادق آل رسول تسلیت بادا به زهرای بتول شهر یثرب کربلاست فاطمه صاحب عزاست . . . حجت خلاق سرمد کشته شد صادق آل...

دسته بندی درختی