زبدةالاشعار

ماه صفر

۱ صفر
مسلمان شدن سه تن از مشرکین مکه -سال ۸ هجری قمری
وقوع جنگ صفین -سال ۳۷ هجری قمری
ورود اسیران واقعه کربلا به شام -سال ۶۱ هجری قمری
شورش اهالى بغداد بر ضد حکومت وقت -سال ۲۴۹ هجری قمری
کشته شدن صاحب الزنج و پایان یافتن فتنه زنگیان -سال ۲۷۰ هجری قمری
۲ صفر
مجلس یزید -سال ۶۱ هجری قمری
۳ صفر
ولادت امام باقر علیه اسلام بنا به روایتی -سال ۵۷ هجری قمری
شهادت زید بن على -سال ۱۲۰ هجری قمری
تولد شیخ الرئیس ابوعلی سینا -سال ۳۷۰ هجری قمری
۴ صفر
۵ صفر
شهادت حضرت رقیه در شام -سال ۶۱ هجری قمری
۶ صفر
۷ صفر
میلاد مسعود امام موسى کاظم -سال ۱۲۸ هجری قمری
۸ صفر
درگذشت سلمان فارسى -سال ۳۵ هجری قمری
شکنجه و آزار ابن زیات به دستور متوکل عباسى -سال ۲۳۳ هجری قمری
۹ صفر
شهادت عمار یاسر در جنگ صفین -سال ۳۷ هجری قمری
وقوع جنگ نهروان -سال ۳۸ هجری قمری
۱۰ صفر
درگذشت سلیمان بن عبدالملک اموى -سال ۹۹ هجری قمری
خلافت عمر بن عبدالعزیز اموى -سال ۹۹ هجری قمری
۱۱ صفر
لیله الهریر در جنگ صفین -سال ۳۸ هجری قمری
۱۲ صفر
۱۳ صفر
۱۴ صفر
شهادت محمد بن ابى بکر -سال ۳۸ هجری قمری
خلع ابراهیم بن ولید از خلافت -سال ۱۲۷ هجری قمری
۱۵ صفر
ابتداى بیمارى پیامبر صلى الله علیه و آله -سال ۱۱ هجری قمری
جنگ یزید بن مهلب با سپاهیان یزید بن عبدالملک -سال ۱۰۲ هجری قمری
خلافت مروان حمار آخرین خلیفه اموى -سال ۱۲۷ هجری قمری
۱۶ صفر
۱۷ صفر
۱۸ صفر
۱۹ صفر
۲۰ صفر
فاجعه بئر معونه و کشته شدن مبلغان اسلامی -سال ۳ هجری قمری
بازگشت اهل بیت علیهم السلام به کربلا -سال ۶۱ هجری قمری
امام حسین و زیارت قبر آن حضرت از سوى جابر بن عبدالله انصارى -سال ۶۱ هجری قمری
ملحق شدن راءس مطهر امام حسین علیه السلام به بدن مطهر -سال ۶۱ هجری قمری
۲۱ صفر
۲۲ صفر
درگذشت موفق عباسى -سال ۲۷۸ هجری قمری
۲۳ صفر
شدت یافتن بیمارى حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله -سال ۱۱ هجری قمری
۲۴ صفر
۲۵ صفر
طلب کاغذ و دوات توسط پیامبر صلى الله علیه وآله -سال ۱۱ هجری قمری
۲۶ صفر
۲۷ صفر
مأموریت اسامة بن زید براى تجهیز سپاه اسلام جهت نبرد با رومیان -سال ۱۱ هجری قمری
کشته شدن اسود عنسى به تدبیر فرماندار یمن -سال ۱۱ هجری قمری
۲۸ صفر
آغاز غصب خلافت -سال ۱۱ هجری قمری
خلافت ابوبکر بن ابى قحافه -سال ۱۱ هجری قمری
رحلت جانگداز پیامبر اسلام -سال ۱۱ هجری قمری
آغاز امامت امیرالمؤمنین علیه السلام -سال ۳۵ هجری قمری
شهادت امام حسن مجتبی -سال ۵۰ هجری قمری
درگذشت موسى بن بغا -سال ۲۶۴ هجری قمری
۲۹ صفر
نزول عذاب بر قوم حضرت صالح علیه السلام -پیش از ولادت پیامبر اسلام
۳۰ صفر
توطئه سران قریش براى کشتن پیامبر -سال ۱ هجری قمری
شهادت ثامن الائمه حضرت امام رضا -سال ۲۰۳ هجری قمری

تمامی هشتکهای #ماه_صفر

#ورود_شام
#سجادیه_خطبه_در_شام
#
#مجلس_یزید
#
#
#
#
#کوچ_شام
#
#_وداع_کربلا
#
#
#
#
#رضویه_شهادت
#

منبع : ویکی اهل البیت

دسته بندی درختی