زبدةالاشعار

ماه محرم

وقایع ماه محرم
#ورود_محرم
۱ محرم
محاصره شدن پیامبر و بنی هاشم در شعب ابی طالب -سال ۷ بعثت
سریه ابوسلمه بن عبدالأسد -سال ۴ هجری قمری
فرمان پیامبر برای دریافت زکات -سال ۹ هجری قمری
واقعه مرج صفر در شام -سال ۱۴ هجری قمری
آغاز خلافت عثمان بن عفان -سال ۲۴ هجری قمری
وفات محمد حنفیه فرزند امیرمومنان -سال ۸۱ هجری قمری
۲ محرم
ورود امام حسین به کربلا -سال ۶۱ هجری قمری
#ورود_کربلا
۳ محرم
نجات یوسف علیه السلام از چاه -پیش از ولادت پیامبر اسلام
نجات یوسف علیه السلام از زندان -پیش از ولادت پیامبر اسلام
نامه امام حسین علیه السلام براى اهل کوفه -سال ۶۰ هجری قمری
ورود عمر بن سعد به کربلا جهت جنگ با امام حسین -سال ۶۱ هجری قمری
برکناری مستعین عباسی از خلافت -سال ۲۵۲ هجری قمری
۴ محرم
به درک واصل شدن نمرود -پیش از ولادت پیامبر اسلام
تحریک مردم براى جنگ با حسین بن على علیهما السلام -سال ۶۱ هجری قمری
۵ محرم
عبور حضرت موسى علیه السلام از دریا -پیش از ولادت پیامبر اسلام
آغاز سریه عبدالله بن انیس -سال ۶ هجری قمری
رسیدن شبث بن ربعى به کربلاء -سال ۶۱ هجری قمری
۶ محرم
نزول عذاب بر بنى اسرائیل -پیش از ولادت پیامبر اسلام
شهادت حضرت یحیى پیامبر صلى الله علیه وآله -پیش از ولادت پیامبر اسلام
اولین محاصره فرات در کربلا -سال ۶۱ هجری قمری
یارى طلبى حبیب بن مظاهر از بنى اسد -سال ۶۱ هجری قمری
وفات مرحوم سید رضى رحمه الله -سال ۴۰۶ هجری قمری
۷ محرم
مبعوث شدن حضرت موسى علیه السلام -پیش از ولادت پیامبر اسلام
بستن آب بر اهل بیت علیهم السلام -سال ۶۱ هجری قمری
نامه عبیدالله بن زیاد به عمر بن سعد مبنی بر سخت گیری بر امام حسین -سال ۶۱ هجری قمری
نبرد سرنوشت ساز هواداران بنی عباس با سپاهیان اموی -سال ۱۳۲ هجری قمری
#فرات
۸ محرم
دیدار امام حسین با عمر بن سعد -سال ۶۱ هجری قمری
۹ محرم
ولادت حضرت موسى علیه السلام -پیش از ولادت پیامبر اسلام
ولادت حضرت مریم علیها السلام -پیش از ولادت پیامبر اسلام
رهائى حضرت یونس علیه السلام از شکم ماهى -پیش از ولادت پیامبر اسلام
خطابه امام حسین علیه السلام براى اصحابش -سال ۶۱ هجری قمری
سخنان امام حسین علیه السلام با اهل بیت و اصحابش -سال ۶۱ هجری قمری
سخنان زینب کبرى سلام الله با امام حسین علیه السلام -سال ۶۱ هجری قمری
امتناع حضرت عباس و برادرانش از پذیرش امان نامه دشمن -سال ۶۱ هجری قمری
ورود شمر بن ذی الجوشن به کربلا -سال ۶۱ هجری قمری
روى آوردن لشگر عمر سعد به سوى خیمه ها -سال ۶۱ هجری قمری
فرمان حمله عمومی به خیام امام حسین از سوی عمر بن سعد -سال ۶۱ هجری قمری
#
#
#شب_
۱۰ محرم
ملاقات حضرت یعقوب علیه السلام با حضرت یوسف علیه السلام -پیش از ولادت پیامبر اسلام
خروج حضرت نوح علیه السلام از کشتى -پیش از ولادت پیامبر اسلام
تولد حضرت ابراهیم علیه السلام -پیش از ولادت پیامبر اسلام
اخراج آدم و حوا از بهشت -پیش از ولادت پیامبر اسلام
آغاز غزوه ذات الرقاع -سال ۵ هجری قمری
وقوع سریه قرطاء -سال ۶ هجری قمری
دور اندیشی و تدبیر امام حسین در شب -سال ۶۱ هجری قمری
جنایات سپاه عمر بن سعد در عصر -سال ۶۱ هجری قمری
واقعه جانگداز کربلا -سال ۶۱ هجری قمری
شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام -سال ۶۱ هجری قمری
شهادت ۷۲ تن از اصحاب و بنى هاشم باامام حسین علیه السلام -سال ۶۱ هجری قمری
سپردن سر امام حسین علیه السلام به خولى -سال ۶۱ هجری قمری
وفات ام سلمه -سال ۶۲ هجری قمری
قتل عبیدالله بن زیاد به دست سپاهیان مختار ثقفی -سال ۶۷ هجری قمری
وفات بشر حافی -سال ۲۲۶ هجری قمری

#حسینیه_شهادت
#حسینیه_متن_روضه
#حسینیه_شجاعت
#اصحاب_الحسین
#عباسیه_شهادت
#عباسیه_شجاعت
#عباسیه_متن_روضه
#اکبریه_شجاعت
#اکبریه_شهادت
#اکبریه_متن_روضه
#قاسمیه_شجاعت
#
#قاسمیه_متن_روضه
#اصغریه_شهادت
#
#حضرت_رباب
#
#
#حر
#وهب
#جون_غلام_سیاه
#
#سعید_بصری
#مسلم_ابن_عوسجه
#وهب
#جوان_نصرانی_در_
#یعقوب_کندی
#فرات
#
#
#شب_
#
#وداع
#
#
#
#غارت_خیام
#شام_غریبان
#تنور_خولی

۱۱ محرم
رحلت حضرت آدم علیه السلام -پیش از ولادت پیامبر اسلام
حرکت کاروان اسرا از کربلا -سال ۶۱ هجری قمری
حرکت اهل بیت امام حسین علیه السلام به کوفه -سال ۶۱ هجری قمری
اسارت بازماندگان شهدای کربلا -سال ۶۱ هجری قمری
وفات علامه حلى رحمه الله -سال ۷۲۶ هجری قمری
#
#کوچ_کربلا

۱۲ محرم
ورود اهل بیت علیهم السلام به کوفه -سال ۶۱ هجری قمری
شهادت حضرت سجاد -سال ۹۵ هجری قمری
وفات سید اسحاق اردبیلى رحمه الله -سال ۷۳۵ هجری قمری
#دفن_شهدا
#کوفه

#سجادیه_شهادت
#سجادیه_متن_روضه
#سجادیه_خطبه_در_شام

۱۳ محرم
تدفین پیکرهای مقدس شهیدان کربلا -سال ۶۱ هجری قمری
اسراى اهل بیت علیهم السلام در #مجلس_ابن_زیاد -سال ۶۱ هجری قمری
شهادت عبدالله بن عفیف ازدی -سال ۶۱ هجری قمری
۱۴ محرم
نامه نوشتن ابن زیاد به یزید -سال ۶۱ هجری قمری
۱۵ محرم
وقوع غزوه خیبر -سال ۷ هجری قمری
ورود نمایندگان طایفه نخع به مدینه و پذیرش دین اسلام -سال ۱۱ هجری قمری
آغاز غزوه کدر -سال ۶۱ هجری قمری
ولادت سید بن طاووس -سال ۵۸۹ هجری قمری
۱۶ محرم
هجوم مسلمانان به دمشق -سال ۱۴ هجری قمری
تدوین تاریخ اسلامی -سال ۱۶ هجری قمری
۱۷ محرم
نزول عذاب بر اصحاب فیل -پیش از ولادت پیامبر اسلام
تولد شیخ بهائى رحمه الله -سال ۹۵۳ هجری قمری
۱۸ محرم
۱۹ محرم
مسموم شدن امام حسن علیه السلام –
حرکت اسراى کربلا به سوى شام -سال ۶۱ هجری قمری
#راه_شام
۲۰ محرم
دفن بدن جون در کربلا -سال ۶۱ هجری قمری
۲۱ محرم
ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)‌ بنا به نقلی -سال ۳ هجری قمری
۲۲ محرم
ورود امام علی به صفین جهت نبرد با سپاه معاویه -سال ۳۷ هجری قمری
۲۳ محرم
آگاهى اصحاب کهف از خواب ۳۰۹ ساله خود -پیش از ولادت پیامبر اسلام
مرگ مهدی عباسی -سال ۱۶۹ هجری قمری
۲۴ محرم
۲۵ محرم
کشته شدن امین به دست سپاهیان برادرش مامون عباسی -سال ۱۹۸ هجری قمری
۲۶ محرم
محاصره و سنگ باران مکه از سوی سپاهیان یزید -سال ۶۴ هجری قمری
شهادت علی بن حسن مثلث در زندان منصور دوانقی -سال ۱۴۶ هجری قمری
۲۷ محرم
وارد شدن لشکر شام به مکه -سال ۶۴ هجری قمری
لشکر کشی مامون عباسی به سرزمین روم -سال ۲۱۵ هجری قمری
۲۸ محرم
ورود امام محمد تقی به بغداد بنا به درخواست معتصم عباسی -سال ۲۲۰ هجری قمری
۲۹ محرم
رسیدن کاروان اسرا به حوالى شام -سال ۶۱ هجری قمری
۳۰ محرم
قتل جعفر بن یحیی برمکی به دستور هارون الرشید -سال ۱۸۹ هجری قمری

تمامی هشتک های مناسبتی ماه محرم :
#ورود_محرم
#ورود_کربلا
#حسینیه_شهادت
#حسینیه_متن_روضه
#حسینیه_شجاعت
#اصحاب_الحسین
#عباسیه_شهادت
#عباسیه_شجاعت
#عباسیه_متن_روضه
#اکبریه_شجاعت
#اکبریه_شهادت
#اکبریه_متن_روضه
#قاسمیه_شجاعت
#
#قاسمیه_متن_روضه
#اصغریه_شهادت
#
#حضرت_رباب
#
#
#حر
#وهب
#جون_غلام_سیاه
#
#سعید_بصری
#مسلم_ابن_عوسجه
#وهب
#جوان_نصرانی_در_
#یعقوب_کندی
#فرات
#
#
#شب_
#
#وداع
#
#
#
#غارت_خیام
#شام_غریبان
#تنور_خولی
#
#کوچ_کربلا
#دفن_شهدا
#سجادیه_شهادت
#سجادیه_متن_روضه
#سجادیه_خطبه_در_شام
#کوفه
#مجلس_ابن_زیاد
#راه_شام
#دیر_راهب

منبع : ویکی اهل البیت

دسته بندی درختی