زبدةالاشعار

موضوع : ای_همه_دار_و_ندارم

ای همه دار وندارم #حیدریه #محمدی_ولایی

زبانحال زینب کبری (س) در بالین حضرت امیرالمومنین (ع) #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_گل_باجی_آل_اصغری_مندن #سبک_نهر_فرات_اوسته_حسینجان . حاج رضا محمدی(ولایی) . #فارسی . ای همه دار وندارم رفته ز...

دسته بندی درختی