زبدةالاشعار

موضوع : حیدریه

گینه مین خیالیله سالمشام باشما خیالوی یاعلی #حیدریه #صالح_تبریزی

مدح حضرت علی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . صالح تبریزی . گینه مین خیالیله سالمشام باشما خیالیوی یاعلی بو امیده بیر گونی تا گورم او گوزل جمالیوی یاعلی . . مه مهر و انجم و آسمان سنیله تاپوب شرف و جلال سنه...

نقش بندیدور خط معدلت صفحه ی عذاریندا یاعلی #حیدریه #رضا_غلامپور

مدح حضرت علی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . رضا غلامپور ( دلپاک) . نقش بندیدور خط معدلت صفحه ی عذاریندا یاعلی سر صبر خالق نهفته دور قلب بردبار یندا یاعلی . . سیرت عملده ضمیریوه قوه ی کرم بس اولوب مقیم بو...

دسته بندی درختی