زبدةالاشعار

موضوع : سازگار

من آن شمعم که آتش بس که آبم کرده، خاموشم #حضرت_رقیه_شهادت #سازگار

زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . غلامرضا سازگار . من آن شمعم که آتش بس که آبم کرده، خاموشم همه کردند غیر از چند پروانه، فراموشم . اگر بیمار شد کس، گل برایش می برند و من به جای...

آفتاب محشر کبراست روی نیزه ها #کوفه #سازگار

کوفه . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج غلامرضا سازگار . آفتاب محشر کبراست روی نیزه ها طلعت غیب خدا پیداست روی نیزه ها . این مه پوشیده از خاکستر و خون، چون هلال آفتاب زینب کبراست روی نیزه ها . عیسی مریم دوباره...

گل پرپر شدۀ زهرا حسین #حسینیه #سازگار

گل پرپر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک . . حاج غلامرضا سازگار . گل پرپر شدۀ زهرا حسین بابی انت و امی یا حسین . . . تو همان کشتۀ صد پاره تنی که نمانده به تنت پیرهنی شد سرت بریده از قفا حسین بابی انت و امی...

لبیک که در دل عرفات است و منایم #عرفه #سازگار

یا مهدی – عرفه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . غلامرضا سازگار . لبیک که در دل عرفات است و منایم لبیک که از خویش نمودند جدایم . لبیک که سر تا به قدم محو خدایم لبیک که امروز ندانم به کجایم . پرواز کنان زین قفس جسم...

روی تو روی خدای تو #رضویه #سازگار

مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک . حاج غلامرضا سازگار . روی تو روی خدای تو جان جهان، رونمای تو مروه وسعی و صفای من درحرم باصفای تو یا سیدی یا امام رضا خوش آمدی یا امام...

مه برج ایمان، علی ابن موسی #رضویه #سازگار

مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج غلامرضا سازگار . مه برج ایمان، علی ابن موسی در دُرج امکان، علی ابن موسی . سپهر امامت، محیط کرامت یم جود و احسان، علی ابن موسی . به آدم...

دسته بندی درختی