زبدةالاشعار

برچسب : سبک_زینبم_جان_اوستیم

ای منیم آرام جانیم گل علی خوشگلمیسن #خروج_مدینه #عاصی_تبریزی

خروج از مدینه زبانحال فاطمه صغرا(س)به علی اکبر(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_زینبم_جان_اوستیم …4 سبک . مرحوم #عاصی_تبریزی . . ای منیم آرام جانیم گل علی خوشگلمیسن طاقتیم روح و روانیم گل علی خوشگلمیسن ...

اوندا که مسموم اولوب موسی ابن جعفر زهریله #کاظمیه #کهنمویی

شهادت موسی ابن جعفر (ع) #گریز به عزای حضرت موسی ابن جعفر در مصیبت کربلا #کوچ_کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم کهنموئی . اوندا که مسموم اولوب موسی ابن جعفر زهریله ائتدی فرمایش مسیّب خادمه بو نحویله (1)...

بیر نظر قیل محبس بغداده یا صاحب زمان #کاظمیه #کریمی_مراغه_ای

شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #کریمی_مراغه_ای . بیر نظر قیل محبس بغداده یا صاحب زمان جدّیوین حالین گوروب گل داده یا صاحب زمان . . اون بیر ایل زنداندا قالدی پراسف احوالیله مونس...

ای منیم روحیم رضا،آرام جانیم گل اوغول #کاظمیه #اعظمی_تبریزی

زبانحال حضرت امام کاظم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم اعظمی تبریزی . ای منیم روحیم رضا،آرام جانیم گل اوغول یتدی محبسده تمامه امتحانیم گل اوغول . . ظلم الیله تا چالندی شیشۀ صبریم داشا بحر غم موج ائتدی...

گوشه ی محبسده یارب گرچه زحمت وار منه #کاظمیه #مهدی_باغبان_باشی

شهادت حضرت امام کاظم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج #مهدی_باغبان_باشی ( #سالک ) . گوشه ی محبسده یارب گرچه زحمت وار منه دلخوشام راز و نیازه یاخشی فرصت وار منه . . دوشموشم ایللردی یارب گوشه ی زندانه من بو...

اولدی چوخ محبوس اولان مایوس مانوس اولمادی #کاظمیه #حافظی_تبریزی

شهادت حضرت امام کاظم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #حافظی_تبریزی . اولدی چوخ محبوس اولان مایوس مانوس اولمادی بیر نفر موسی ابن جعفر مثلی محبوس اولمادی . . . چوخ اولوب عالمده زندانی مقصّر بی گناه مجرم...

دسته بندی درختی