زبدةالاشعار

موضوع : سرباز_بروجردی

جبریل عکس پرتو رای محمد است #پیامبراسلام

مدح حضرت رسول اکرم (ص) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم اسماعیل خان (سرباز بروجردی) . جبریل عکس پرتو رای محمد است کرسی عرش صحن سرای محمد است . جائیکه جای جنبش جبریل وهم نیست آنجای جابجا همه جای محمد است ...

باز دارم از جفای روزگار

احوالات پسران جناب مسلم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم سرباز بروجردی . باز دارم از جفای روزگار طفلهای اشگ خونین درکنار . آن شنیدستم ز شیخی پاکدین قصه طفلان مسلم را چنین . داشت با خود آن شهید نیکخو آفتاب آسا...

بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران

روز وداع یاران . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . #سعدی_شیرازی . بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران . هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد داند که سخت باشد قطع امیدواران . با ساربان بگویید...

دسته بندی درختی