زبدةالاشعار

موضوع : سعدی_شیرازی

صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست #عید_فطر #سعدی_شیرازی

ماهِ نو . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سعدی شیرازی . صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست بوستان در عنبر سارا گرفت از بوی دوست . دوست گر با ما بسازد دولتی باشد عظیم ور نسازد می‌بباید ساختن با خوی دوست . گر...

ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا #مهدیه

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سعدی_شیرازی . ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا به وصل خود دوایی کن دل دیوانهٔ ما را . علاج درد مشتاقان طبیب عام نشناسد مگر لیلی کند درمان غم مجنون شیدا را . گرت...

به نوبت اند ملوک اندرین سپنج سرای

پندیات . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سعدی_شیرازی . به نوبت اند ملوک اندرین سپنج سرای کنون که نوبت تست ای ملک به عدل گرای . چه دوستی کند ایام اندک اندک بخش که بار بازپسین دشمنیست جمله ربای؟ . چه مایه بر سر این...

بازآ که دل هنوز به یاد تو دلبر است #مهدیه

باز آ… . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مشفق کاشانی . بازآ که دل هنوز به یاد تو دلبر است جان از دریچه نظرم ، چشم بر در است . بازآ دگر که سایه دیوار انتظار سوزنده ‌تر ز تابش خورشید محشر است . بازآ ، که باز مردم...

این بوی روح پرور از آن خوی دلبر است #مهدیه

باز آ… . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سعدی . این بوی روح پرور از آن خوی دلبر است وین آب زندگانی از آن حوض کوثر است . ای باد بوستان مگرت نافه در میان وی مرغ آشنا مگرت نامه در پر است . بوی بهشت می‌گذرد یا نسیم...

دسته بندی درختی