زبدةالاشعار

موضوع : عابد_تبریزی

شاماتی تیره شام ایلدیم دود آهیله #اربعین #عابد_تبریزی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم عابد تبریزی . شاماتی تیره شام ایلدیم دود آهیله پوزدوم یزید شوکتنی فر و جاهیله . بیت الصنم ده نغمۀ توحید باشلادیم موجه فضای شام گلیب یا الاهیله . حکم حجابی ایلدی تنفیذ...

ای روی تو جلوه ی حدائق #صادقیه #عابد_تبریزی

در مدح امام جعفر صادق علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم عابد تبریزی . ای روی تو جلوه ی حدائق داغ تو صفاده شقایق . وارسته ز قید هر تعلّق آزاده ز رشته ی علایق . آنجا که فروغ مهر رویت کذب است صفای...

پایانه ویردی چرخ دون دور بلانی قارداشیم #اربعین #عابد_تبریزی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_شاه_مظلومان_حسین … 5 سبک مشابه . مرحوم عابد تبریزی . پایانه ویردی چرخ دون دور بلانی قارداشیم گلدی دیار شامدن غم کاروانی قارداشیم . . ای هفت اقلیم غمین فرمانروای...

ای دیدن رویت آرزویم

ای دیدن رویت آرزویم ، سرگشته ی هردیار وکویم ، بی تو نه بهشت عدن جویم ، نه طالب وصل حور عینم #عابد_تبریزی #فارسی #مهدیه . . بهشت دنیا و بهشت آخرت … . ما بدنبال کدام بهشت هستیم؟؟؟!! . 📣 استاد دارستانی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️...

دسته بندی درختی