زبدةالاشعار

برچسب : فاطمیه

فاطمه گلدی جهانه #فاطمیه #بیدق_داری

میلادیه حضرت زهرا (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود بیدق داری . سبک : تصنیف مرغ سحر (ماهور) . فاطمه گلدی جهانه مکه دونوبدور جنانه . چشمه ی کوثر جوشدی یاران آلدی قرارین بی قراران . وئردی دوباره یئره...

ای گل باغ صفا نور چشم مصطفی #فاطمیه

میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج علی پور علی . ای گل باغ صفا نور چشم مصطفی جشن میلادون مبارک آی خانم زهرا شیعه نی شاد ایلدون سن ای گل طاها . . . عشق نابین جوهری کنز عشقین گو...

عالمه گوزآچوب گلدی زهرا #فاطمیه #عدلی_تبریزی

میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج اصغر فرشچی (عدلی تبریزی) . عالمه گوزآچوب گلدی زهرا ایتدی نوری جهانی مصفّا گورمیوب مثلنی چشم دنیا . انسیه حـورا بتول و عذرا عالمه گلدی تا اولا...

غنچه ی نازیم زهرا نازلی نگاریم یات #فاطمیه

میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج علی پور علی ( جاهد ) . غنچه ی نازیم زهرا نازلی نگاریم یات ۲ سینه مدالیم لایلای شأن و وقاریم یات ۲ . سن گل طوباسن یا س دلاراسن . فخر تباریم...

مژده ایا اهل جهان #فاطمیه #محمدی_ولایی

میلادیه حضرت زهرا (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج رضا محمدی (ولایی) . مژده ایا اهل جهان حضرت زهرا آچدی گوزون دنیایه عرش اهلی سویلور تهنیت محور هستی ختم رسل طاهایه . مام امامت دخت رسالت کفو ولایت کوثره...

لطف حقدن آچیلوب باب رحمت #فاطمیه

میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عباسی معروفان اهری . لطف حقدن آچیلوب باب رحمت یاران گلدی گئنه عید ولادت . قویدی قدم جهانه چشم و چراغ احمد فاطمه خوش گلوبسن صل علی محمد . . . دریا...

ای نور خدایی زهرا #فاطمیه #بیدق_داری

میلادیه حضرت زهرا (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . حاج داود بیدق داری (داور) . . سبک : ای ساقی ما سرمستان (دستگاه شور گوشه رضوی) . . ای نور خدایی زهرا دریای صفایی زهرا شده ای شکوفا در گلستان ای گل رضوان ...

ای وفا گنجینه سی نو گل طاها #فاطمیه

میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عباسی معروفان اهری . . ای وفا گنجینه سی نو گل طاها عصمتون آئینه سی حضرت زهرا . باغ جنانه ای گل زیبا اولسون مبارک مقدمون زهرا . . . . . میوه باغ...

فخر آدم فاطمه جان خاتم فاطمه #فاطمیه

میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج علی پور علی( جاهد ) . فخر آدم فاطمه جان خاتم فاطمه آچ گوزون ای مصطفایه سوگولی زهرا باغ عشقین تئزصولان زیبا گولی زهرا . . . آچ گوزون ای خوش...

دسته بندی درختی