زبدةالاشعار

موضوع : محسن_کاویانی

دلخوشم با روزهای رفته و طوفانی ام #حیدریه #محسن_کاویانی

تقدیم به شاه مردان مولاناامیرالمومنین علی ابن ابیطالب(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️  .  🆔: @nohe_torki . محسن کاویانی . دلخوشم با روزهای رفته و طوفانی ام قصه ها دارد نگاهِ ابری و بارانی ام .  در خودم این روزها غرقم چنان گرداب...

در شهرِ پُر غَمی که نَمانده ست مَحرمی #حضرت_معصومه #محسن_کاویانی

تقدیم به خاک پای خانم حضرت معصومه(س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . محسن کاویانی . در شهرِ پُر غَمی که نَمانده ست مَحرمی تو دافعَ البلایی و تو رافعَ الغَمی . در شهرِ شوره زار و نمکزار زخمی ام تنها برای این دلِ...

دسته بندی درختی