زبدةالاشعار

موضوع : معزی_اردبیلی

شیعه صدیقه نشان کیمدی؟خانم زهرادی #فاطمیه #معزی_اردبیلی

در حالات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم معزی اردبیلی . شیعه صدیقه نشان کیمدی؟خانم زهرادی جبرئیل نن دانیشان کیمدی؟خانم زهرادی جام اجلالی داشان کیمدی؟خانم زهرادی مرتضایه...

سمای کماله سحاب آغلادی #فاطمیه #معزی_اردبیلی

مصیبت ام الائمه (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم معزی اردبیلی . سمای کماله سحاب آغلادی همای حجابه حجاب آغلادی . بلانی ایدوب ذرّیده انتخاب مصیباتنه انتخاب آغلادی . سیناندا دُر هاشمی گنجیده تو ادن هامی...

قالمیشام قاتل الینده منی سال یاده عمو #قاسمیه #معزی_اردبیلی

استمداد قاسم بن الحسن (ع) .   ✍️ #زبدةالاشعار ✍️   .   🆔: @nohe_torki   . مرحوم معزی اردبیلی . قالمیشام قاتل الینده منی سال یاده عمو کسور عطشان باشیمی تز یتیش امداده عمو . . دیورم دشمن خونخواریمه چوخ ظلم ایلمه نوجوانم...

دسته بندی درختی