زبدةالاشعار

موضوع : مهدیه

ز هجرت دیدگان را تر نمی کردم چه می کردم #مهدیه #مصیبی_تبریزی

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مصیبی تبریزی . ز هجرت دیدگان را تر نمی کردم چه می کردم شکایت محضر داور نمی کردم چه می کردم . تویی ساقیِّ جام من دوا و التیام من میِ عشق تو درساغر نمی کردم چه می کردم . شدم...

ای ولیِّ عصر یاصاحب زمان #مهدیه #کهنمویی

یا مهدی #گریز #کوچ_کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم کهنمویی . ای ولیِّ عصر یاصاحب زمان هارداسان پیغمبر اوغلی هارداسان . . هارداسان ظلم و ستم حدّن چخور اهل حقی منجنیق غم سخور دین ایوین صوری مسلمانلار...

دسته بندی درختی