زبدةالاشعار

موضوع : مهدیه

منتظر من می نشینم شه بیاید یا نیاید #مهدیه #حیران_اصفهانی

شه بیاید یا نیاید . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم آیت الله سید محمد حسن میر جهانی طباطبایی (حیران اصفهانی) . منتظر من می نشینم شه بیاید یا نیاید بلکه رخسارش ببینم شه بیاید یا نیاید . هجر او آتش به دل زد گر...

عرش خدا را قائمه ای #مهدیه #فقیر_خویی

یا مهدی #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_که_به_عشقت_زنده_منم ( تصنیف پیک سحری کوروس سرهنگ زاده ) (شور دشتی) با صدای کربلایی امیر غربال ساز(ارومیه) . فقیر خویی . #فارسی . عرش خدا را قائمه ای...

وصلده سرگرم دیدار اولمیان بیلمز نه وار #مهدیه #سعدی_زمان

یا مهدی #گریز #فاطمیه_شهادت . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حسینی سعدی زمان . وصلده سرگرم دیدار اولمیان بیلمز نه وار هجرده محو رخ یار اولمیان بیلمز نه وار . نالۀ بلبلده، رنگ گولده جور خارده گولدن اوتری خار...

ای خجل از نور رخت آفتاب #مهدیه #سدید_هریسی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سدید هریسی . ای خجل از نور رخت آفتاب کی شود آیا بگشائی نقاب . ای ولی مطلق خلق جهان صاحب بر حق زمین و زمان . وی سند زندهٔ اثبات حق جلوهٔ بلقوّهٔ آیات حق . ای که در این برهه...

دسته بندی درختی