زبدةالاشعار

موضوع : مهدیه

ای مهر گردون شرمسار از جلوه انوار تو #مهدیه #حیران_اصفهانی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم آیةالله میرجهانی . ای مهر گردون شرمسار از جلوه انوار تو وی خیره چشم روزگار از دیدن رخسار تو . بستی هزاران سلسله از تار موی دل کشت بس صید دل ها کرده است آن طرّه طرار...

دسته بندی درختی