زبدةالاشعار

موضوع : مهدی_محمدزاده

جان مُلکینه زنگارِ زمان، زنگِ اذان دی #مناجات #مهدی_محمدزاده

ماه رمضان دی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مهدی محمدزاده (1) . . جان مُلکینه زنگارِ زمان، زنگِ اذان دی یَنبوعِ حیاتیندن آخان موج، روان دی میدانِ سَماع، معرکه ی سروِ چمان دی تمثالِ جمیلِ رمضان، جمله عیان دی...

دسته بندی درختی