زبدةالاشعار

موضوع : پندیات

ذکر مصیبت معصوم هشتم – 9 #صادقیه #متن_روضه

#متن_روضه سفارش به صله رحم و نماز . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . از گفتنیهای جالب اینکه : هنگام شهادت آن حضرت، دو موضوع (صله رحم و نماز) دیده شده که آن بزرگوار تأکید و توجه بسیار به آن نمود: 1- هر وقت به هوش می...

اویله سرمستم کی ادراک ائتمزم دونیا نه دیر #ایله_مستم #ملامحمدفضولی

#ایله_مستم از «سید ابوالقاسم #نباتی » « #ملامحمدفضولی » و « #دخیل ( #قتلگاه ) » . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . حکیم ملا محمد فضولی ( این قطعه با ابیات محدود در کتاب بود ، که در متن قبلی ارسال شد ، ابیت اضافی در...

ایله سَرمستم کی ادراک ائتمه زَم دنیا نه دیر، #ایله_مستم #ملامحمدفضولی

#ایله_مستم از «سید ابوالقاسم #نباتی » « #ملامحمدفضولی » و « #دخیل ( #قتلگاه ) » . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . حکیم ملا محمد فضولی . ایله سَرمستم کی ادراک ائتمه زَم دنیا نه دیر، من کیمَم، ساقی اولان کیمدیر، می و...

ایله مستم بیلمزم کیم، می نه دیر، مینا ندیر #ایله_مستم #نباتی

#ایله_مستم از «سید ابوالقاسم #نباتی » « #ملامحمدفضولی » و « #دخیل ( #قتلگاه ) » . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . سید ابوالقاسم نباتی . ایله مستم بیلمزم کیم، می نه دیر، مینا ندیر! گول ندیر، بولبول ندیر، سونبول ندیر،...

دسته بندی درختی