زبدةالاشعار

آه از دمی که با غم دل شهریار دین #شب_عاشورا_محمودخان_ملک_الشعرا

شب عاشورا
..
..
..
مرحوم محمود خان ملک الشعراء
..
..
..
آه از دمیکه با غم دل شهریار دین
گفتا بخواهر از ره مهر و وفا چنین
..
ای خواهر از برت چو بفردا جدا شوم
در خون خویش غرقه بدشت بلا شوم
..
چون گل مکن زدوری من چاک پیرهن
چون از برت روانه چو باد صبا شوم
..
مخراش روی خویش و مَکَن موی خود که من
شرمنده پیش بارگه کبریا شوم
..
رفتند مادر و پدر و جدّ من زپیش
من هم پی زیارتشان از قفا شوم
..
زینب چون این شنید بسر بر فشاند خاک
زد دست کرد بر تن خود جامه چاک چاک
..
..
..
..
#شب_عاشورا #محمودخان_ملک_الشعرا #فارسی #زبدةالاشعار

متن پیشنهادی:  گشته ام از غم هجران گلی، خار امشب #مسلمیه_رنجی_تهرانی

نظر دهید

جستجو در نام شاعر یا مناسبت

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

جستجو در مصرع اول

Search
Generic filters

Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی

دسته بندی درختی