زبدةالاشعار

تا حسین برگه آزادیت امضا نکند #حسینیه_ژولیده_نیشابوری

در مدح امام حسین(ع)
..
..
..
مرحوم ژولیده نیشابوری
..
..
..
تا حسین برگۀ آزادیت امضا نکند
حق قبول از من و تو طاعت و تقوا نکند
..
تا حسین از تو شفاعت نکند روز معاد
حق برویت در فردوس برین وا نکند
..
چون حسین رهرو حق باشد که در مذهب عشق
تا به حق راه دگر عقل تو پیدا نکند
..
تا بود نام حسین ورد زبان من و تو
آنچه با غیر کند حق به تو و ما نکند
..
این شنیدم که حسین گفت که در راه خدا
مرد از دادن جان وحشت و پروا نکند
..
راحت از غم نشود دل بجهان تا که حسین
روشن از پرتو رویش دل ما را نکند
..
بی حسین راحتی و روضۀ رضوان مطلب
که تو را معتکف سایۀ طوبی نکند
..
روز محشر به خدا غیر حسین ابن علی
هیچ کس از تو شفاعت بر یکتا نکند
..
در جهان هیچ کسی ایدل «ژولیده» بدان
گره از مشکل تو غیر حسین وا نکند
..
#حسینیه #ژولیده_نیشابوری #حسینیه_مدح #فارسی #زبدةالاشعار

متن پیشنهادی:  آن که نامش کرده عالم را مسخر زینب است #زینبیه_ژولیده_نیشابوری

نظر دهید

جستجو در نام شاعر یا مناسبت

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

جستجو در مصرع اول

Search
Generic filters

Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی

دسته بندی درختی