زبدةالاشعار

فهرست اشعار ؛ شاعر: نیر تبریزی

دوازدهم ماه رمضان سالگرد وفات مرثیه سرای بزرگ حجت الاسلام نیر تبریزی (ره)

شیخ محمد تقی ملقب به « حجه الاسلام » و متخلص به « نیر » فرزند شیخ محمد مامقانی از علما و فقها و شعرای قرن سیزدهم هجری در سال 1248 ه. ق. در تبریز به دنیا آمد وی علوم عقلی و نقلی را در تبریز نزد پدرش و شیخ احمد نجفی و شیخ علی حائری خوئی و ملا حسین خسروشاهی آموخت و سپس به تدریس پرداخت.

وى از مشاهیر فرقۀ شیخیه در آذربایجان بود. او و پدرش از اولین کسانى هستند که بر مسلک على محمد باب ردّیه نگاشتند.

در تبریز به دنیا آمد و در همان جا نشو و نما یافت و مقدمات را فراگرفت. سپس به نجف رفت. پس از فراگیرى فقه و اصول و حکمت و کسب فیض از محضر علما به تبریز بازگشت. او به واسطۀ پدرش از شیخ احمد احسایى و نیز از شاگردان سید کاظم رشتى روایت کرده است.

در خوشنویسى متبحر بود و با شعراى زمان خود از جمله: ادیب الممالک فراهانى، حاج فضلعلى مولوى متخلص به صفا، میرزا محمد ملا باشى طسوجى، حاج میرزا کاظم طباطبایى معروف به حاج وکیل، میرزا على منجم باشى و شریف العلماى اصفهانى مصاحبت داشت. وی در تبریز در سال 1312 ه.ق. درگذشت و پیکرش به نجف منتقل و در وادى السلام دفن شد.

.

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type
.

دسته بندی درختی