زبدةالاشعار

موضوع:ابراهیم پور خویی

سالوبدور دللره طوفان گینه سردار ایرانی #قاسم_سلیمانی_ابراهیم_پور

تقدیم به سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمدحسین ابراهیم پور خویی . سالوبدور دللره طوفان گینه سردار ایرانی آچوبدور پرچم وحدت بو پرچمدار کرمانی . گینه پهن اولدی هر یئرده بساط عشقبیشتر

مرده روحه جان گلوبدی #17ربیع_ابراهیم_پور_خویی

مدح و میلادیه حضرت محمد (ص) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ابراهیم پور خویی . . مرده روحه جان گلوبدی ساقی مستان گلوبدی حضرت زهرا آتاسی حضرت سلطان گلوبدی . گویلرده آدی احمد یئرده آدی محمد مولا مقدمون مبارک۲ . . بیشتر

دسته بندی درختی