زبدةالاشعار

موضوع:ابراهیم پور خویی

سالوبدور دللره طوفان گینه سردار ایرانی #قاسم_سلیمانی_ابراهیم_پور

تقدیم به سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمدحسین ابراهیم پور خویی . سالوبدور دللره طوفان گینه سردار ایرانی آچوبدور پرچم وحدت بو پرچمدار کرمانی . گینه پهن اولدی هر یئرده بساط عشقبیشتر

گلوبدی دنیایه پیغمبررحمت #پیامبراسلام_ابراهیم_پور_خویی

مدح و میلادیه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمد حسین ابراهیم پور خوئی . گلوبدی دنیایه پیغمبررحمت دریای فضیلت اولسون مبارک قویدی قدم دهره معدن شجاعت معنی مروّت اولسونبیشتر

دسته بندی درختی