زبدةالاشعار

موضوع:احد پیشگر

مظهر صدق و صفا بودی ، رحیم #دکتررحیم_نیکبخت #دکتراحد_پیشگر

در وصف و فقدان مرحوم دکتر رحیم نیکبخت . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر احد پیشگر . مظهر صدق و صفا بودی ، رحیم ! معدن جود و سخا بودی ، رحیم ! فکر و ذکرت خدمت مخلوق و بس دردمندان را دوا بودی ، رحیم ! عاشق مولابیشتر

خون بگریید عاشقان با جان و دل در کربلا #حسینیه_دکتراحد_پیشگر

در مصیبت کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر احد پیشگر . خون بگریید عاشقان با جان و دل در کربلا بوده آنجا قتلگاه اهل بیت مصطفی . ورد لب های شما باشد دعا در آن مکان بوده آنجا منزل آرام جان مرتضی . گامبیشتر

دسته بندی درختی