زبدةالاشعار

موضوع:اخوت مازندرانی

افتاده زمین قامت دلجوی ابوالفضل #عباسیه_اخوت_مازندرانی

شهادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . اخوت مازندارنی . افتاده زمین قامت دلجوی ابوالفضل افسرده زغم گشته گل روی ابوالفضل . . آن شیرژیانی که شجاعت زعلی داشت در معرکه و رزم شهامتبیشتر

دسته بندی درختی