زبدةالاشعار

موضوع:ادیب الممالک فراهانی

باد خزان وزید به بستان مصطفی #14معصوم_ادیب_الممالک_فراهانی

🔰 #ترکیب_بند عاشورائی ( در 3️⃣1️⃣ بند ) . در حالات #پیامبراسلام_شهادت ،#عالم_ذر ، #حیدریه_شهادت ، #فاطمیه_شهادت ، #حسنیه_شهادت ،#خروج_مدینه و #خروج_مکه، #مسلمیه ، #ورود_کربلا ، غریبی و تنهایی حضرت امام حسین در ظهربیشتر

دسته بندی درختی