زبدةالاشعار

موضوع:اقبال لاهوری

مسلم اوّل، شه مردان علی #حیدریه_اقبال_لاهوری

مدح حضرت علی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمّد اقبال لاهوری . مسلم اوّل، شه مردان علی عشق را سرمایه ایمان علی . از ولای دودمانش زنده ام در جهان مثل گهر تابنده ام . نرگسم وارفته نظّاره ام در خیابانش چو بوبیشتر

دسته بندی درختی