زبدةالاشعار

موضوع:الهی اردبیلی

ای گشته ز ذات تو هویدا همه نور #مناجات #الهی_اردبیلی

ای گشته ز ذات تو هویدا همه نور ذرات جهان ز ذات تو یافت حضور کُنه تو ز دانش و خردها مستور وجه تو ز ادراک نظرها همه دور حسین بن خواجه شرف الدین(الهی اردبیلی) . #مناجات #الهی_اردبیلی #ای_گشته_ز_ذات_تو_هویدا_همه_نور #فارسی بیشتر

دسته بندی درختی