زبدةالاشعار

موضوع:اهلی شیرازی

آمد عشور و در همه ماتم گرفته است #ورود_محرم_اهلی_شیرازی

ورود ماه محرم . . اهلی شیرازی . . آمد عشور و در همه ماتم گرفته است آه این چه ماتم است که عالم گرفته است . ماه محرم آمد و بیگانه را چه غم کاین برق غم به سینۀ محرم گرفته است . زان مانده است تشنه جگر خاک کربلا کز خون اهلبیشتر

ما بیکسیم و معرکه خونخوار یا علی #حیدریه_اهلی_شیرازی

#یاعلی . . مرحوم اهلی شیرازی . . ما بیکسیم و معرکه خونخوار یا علی ما را به لطف خویش نگهدار یا علی . از گنجهای لطف تو یا بوالحسن مدد وز اژدهای قهر تو زنهار یا علی . عالم فرو برد چو گشاید بگاه قهر سیمرغ ذوالفقار تو منقاربیشتر

آن شهنشاهی که بحر لافتی را گوهر است #حیدریه_اهلی_شیرازی

در منقبت حضرت مولی الموالی (ع) . . مرحوم اهلی شیرازی . . آن شهنشاهی که بحر لافتی را گوهر است شحنۀ دشت نجف شاه ولایت حیدرست . جویبار ذوالفقار از آب رحمت پرورید گلشن هر دو سرا زان صاحب هر دو سرست . ذات پاک مرتضی را با کسیبیشتر

دسته بندی درختی