زبدةالاشعار

موضوع:بلوری

مام عصمتدن تاپوب فیض ولادت مجتبی #حسنیه_بلوری

ولادت باسعادت امام حسن مجتبی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم بلوری . . مام عصمتدن تاپوب فیض ولادت مجتبی بیت زهرانی ائدویدور رشک جنت مجتبی . آچدی ذات کبریا عالملره باب کرم نور وحدتدن یاراتدی بیر مقامبیشتر

دسته بندی درختی