زبدةالاشعار

موضوع:ثابت تبریزی

تصور ایلسن شامون یولین بیر اوزگه عالمدور #راه_شام_ثابت_تبریزی

زبانحال حضرت لیلا (س) در راه شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج محمد علی ثابت تبریزی . تصور ایلسن شامون یولین بیر اوزگه عالمدور اولوبدور تیره قلبم غصه دن چون شام مظلمدور . یتوب آل الّهه شامون یولوندابیشتر

دسته بندی درختی