زبدةالاشعار

موضوع:جابری تبریزی

ای خاک ری ز یمن وجود تو کیمیا #عبدالعظیم_حسنی #جابری_تبریزی

مدح و میلادیه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام . ✍️ زبده الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج محمد تقی جابری . ای خاک ری ز یمن وجود تو کیمیا وی قبر پاکت از همه آفاق دلربا . نام تو مشتهر به ابوالقاسم است لیک عبدالعظیم گشتهبیشتر

ای ولیّ ذات سرمد یاعلی #الهادی #جابری_تبریزی

حضرت امام هادی علیه السلام #گریز به مصائب #کربلا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمّد تقی جابری تبریزی . ای ولیّ ذات سرمد یاعلی هادی آل محمّد یاعلی . ای گوزل آدی علی، پور تقی بوالحسن کنیه، لقب امّا نقی . پاکبیشتر

حسین ای آیت سبحان اماندی کوفیه گلمه

حضرت مسلم ابن عقیل (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج محمّد تقی جابری . حسین ای آیت سبحان اماندی کوفیه گلمه بو کوفی لرده یوخ ایمان اماندی کوفیه گلمه . بو قوم رذل و بد فطرت قوناقه ایلمور حرمت ایدولّر ظاهراًبیشتر

دسته بندی درختی