زبدةالاشعار

موضوع:جهان ملک خاتون

محنت و دولت هجران بسر آید روزی #مهدیه

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . جهان ملک خاتون (1) . محنت و دولت هجران بسر آید روزی اختر از برج وبالم بدر آید روزی . بر سر کوی سعادت مگر از روی صفا موکب دولتم اندر گذر آید روزی . گر تحمل کنی ای دل بغمشبیشتر

بگذشت بتا درد من از حد نهایت #مهدیه

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . جهان ملک خاتون . بگذشت بتا درد من از حد نهایت آخر نظری کن بمن از عین عنایت . دردی که دلم در غم هجران تو دارد خوش باشد اگر با تو توان کرد حکایت . شرح غم هجران نتوان گفتبیشتر

دسته بندی درختی