زبدةالاشعار

موضوع:جودی خراسانی

هنوزت تا بود جان در بدن ای زینب ای زینب #زینبیه_جودی_خراسانی

حدیث نفس . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . جودی خراسانی . هنوزت تا بود جان در بدن ای زینب ای زینب زمانی گریه کن بر خویشتن ای زنیب ای زینب . مگر از بهر ماتم زادی از مادر در این عالم که در یک عمربودی ممتحن ای زینببیشتر

ای کعبه جان کوی تو مرا #حیدریه_جودی_خراسانی

مولای همه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم جودی خراسانی . ای کعبۀ جان کوی تو مرا جان در بدن از بوی تو مرا روشن بصر از روی تو مرا یا اسدالله الغالب یا علی ابن ابیطالب . . مطلع به همه انوار توئی واقف ز همهبیشتر

شمیم جانفزای کوی بابم #اربعین #جودی_خراسانی

اربعین . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . جودی خراسانی . شمیم جانفزای کوی بابم مرا اندر مشام جان برآید . گمانم کربلا شد عمه نزدیک که بوی مشک ناب و عنبر آید . به گوشم عمه از گهواره‏ی گور در این صحرا، صدای اصغر آید بیشتر

چوب ستم بر این سر اَنوَر مزن یزید

مجلس یزید(لعنة الله علیه) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . میرزا عبدالجواد جودی خراسانی . چوب ستم بر این سر اَنوَر مزن یزید تیر اَلم به جان پیمبر مزن یزید . این سر که نیست از زدنش بر تو واهمه بودی مدام زینت آغوشبیشتر

دسته بندی درختی