زبدةالاشعار

موضوع:جودی خراسانی

با دل خونین و چشم پر بکا ای اهل شام #کوچ_شام_جودی_خراسانی

در مراجعت از شام .. .. مرحوم جودی خراسانی .. .. با دل خونین و چشم پر بکا ای اهل شام می رویم امروز از شهر شما ای اهل شام .. خانه آبادان که بنمودید خوب از دوستی میهمانداری از آل مصطفی ای اهل شام .. غیر اشک دیده و خوناب دلبیشتر

ای رفته سرت بر نی وی مانده تنت تنها #کوچ_کربلا_جودی_خراسانی

کوچ از کربلا . . مرحوم جودی خراسانی . . ای رفته سرت بر نی وی مانده تنت تنها ماندی تو و بنهادیم ما سر به بیابانها . ای کرده به کوی دوست هفتاد و دو قربانی قربان شومت این رسم ماند از تو به دورانها . قربانی هر کس شد با حرمتبیشتر

ای به خون غرقه ز غم غرقه به خون بین دل ما را #حسینیه_جودی_خراسانی

یا حسین . . مرحوم جودی خراسانی . . ای به خون غرقه زغم غرقه به خون بین دل ما را سوی ما بین که بسوی تو ببینیم خدا را . تو شه کشور ایجاد و شهانند گدایت چشم امید بسوی تو بود شاه و گدا را . ما ندیدیم به غیر از تو بمیدان محبتبیشتر

چرا فتاده ای ای جان من به قربانت #ذوالجناح_جودی_خراسانی

زبان حال ذوالجناح با امام (ع) . . مرحوم جودی خراسانی . . چرا فتاده ای ای جان من به قربانت ز جای خیز که بیرون برم ز میدانت . ز جای خیز که زخم تنت فراوان است برهنه جسم تو و آفتاب سوزان است . ز جای خیز برم سوی خیمه پیکر توبیشتر

دید چون زینب محزون که زمین می لرزد #حسینیه_جودی_خراسانی

ظهر عاشورا . . مرحوم جودی خراسانی . . دید چون زینب محزون که زمین می لرزد شط به موج آمده و ماء معین می لرزد مانده از کار فلک عرش برین می لرزد مانده ز اوراد ملک روح الامین می لرزد شد سراسیمه و چون رعد در افغان آمد موکنانبیشتر

به شاه تشنه دیار بلا چو منزل شد #ورود_کربلا_جودی_خراسانی

ورود امام به زمین کربلا . . مرحوم جودی خراسانی . . به شاه تشنه دیار بلا چو منزل شد بلا رسید برابر اجل مقابل شد . فکند بار شه تشنه لب کنار فرات زمین ماریه از اشک بیکسان گل شد . در آن دیار چو افکند بار و کرد قرار تو گفتیبیشتر

شه لب تشنه چو در دشت بلا تنها ماند #وداع_جودی_خراسانی

وداع . . مرحوم جودی خراسانی . . شه لب تشنه چو در دشت بلا تنها ماند بیکس و زار و غریب از ستم اعدا ماند لب خشکیده و عطشان به لب دریا ماند روبرو با سپه غافل و بی پروا ماند باز گرداند سوی اهل حرم مرکب را شد در خیمه و بنمودبیشتر

دسته بندی درختی