زبدةالاشعار

موضوع:جودی خراسانی

چرا فتاده ای ای جان من به قربانت #ذوالجناح_جودی_خراسانی

زبان حال ذوالجناح با امام (ع) . . مرحوم جودی خراسانی . . چرا فتاده ای ای جان من به قربانت ز جای خیز که بیرون برم ز میدانت . ز جای خیز که زخم تنت فراوان است برهنه جسم تو و آفتاب سوزان است . ز جای خیز برم سوی خیمه پیکر توبیشتر

دید چون زینب محزون که زمین می لرزد #حسینیه_جودی_خراسانی

ظهر عاشورا . . مرحوم جودی خراسانی . . دید چون زینب محزون که زمین می لرزد شط به موج آمده و ماء معین می لرزد مانده از کار فلک عرش برین می لرزد مانده ز اوراد ملک روح الامین می لرزد شد سراسیمه و چون رعد در افغان آمد موکنانبیشتر

به شاه تشنه دیار بلا چو منزل شد #ورود_کربلا_جودی_خراسانی

ورود امام به زمین کربلا . . مرحوم جودی خراسانی . . به شاه تشنه دیار بلا چو منزل شد بلا رسید برابر اجل مقابل شد . فکند بار شه تشنه لب کنار فرات زمین ماریه از اشک بیکسان گل شد . در آن دیار چو افکند بار و کرد قرار تو گفتیبیشتر

شه لب تشنه چو در دشت بلا تنها ماند #وداع_جودی_خراسانی

وداع . . مرحوم جودی خراسانی . . شه لب تشنه چو در دشت بلا تنها ماند بیکس و زار و غریب از ستم اعدا ماند لب خشکیده و عطشان به لب دریا ماند روبرو با سپه غافل و بی پروا ماند باز گرداند سوی اهل حرم مرکب را شد در خیمه و بنمودبیشتر

هنوزت تا بود جان در بدن ای زینب ای زینب #زینبیه_جودی_خراسانی

حدیث نفس . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . جودی خراسانی . هنوزت تا بود جان در بدن ای زینب ای زینب زمانی گریه کن بر خویشتن ای زنیب ای زینب . مگر از بهر ماتم زادی از مادر در این عالم که در یک عمربودی ممتحن ای زینببیشتر

دسته بندی درختی