زبدةالاشعار

موضوع:جویا تبریزی

راز پنهان غنچه را کرد از لبِ اظهار گل #حیدریه

مدح و میلادیه حضرت امیرالمومنین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا داراب بیگ (جویا تبریزی) . راز پنهان غنچه را کرد از لبِ اظهار گل از در و دیوار گلشن می کند اسرار گل . صبحدم در ساحت گلشن به تحریکبیشتر

نصرتْ دِهِ حبیب خدا مرتضی علی #حیدریه

مدح حضرت امیرالمومنین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم ميرزا داراب بيگ ( جویای تبریزی ) . نصرتْ دِهِ حبیب خدا مرتضی علی یکرنگ خواجه دو سرا مرتضی علی . در بحر نعت و منقبتم آشنا کنید یا مصطفی محمّدبیشتر

تنگ عیشم دارد از بس دور چرخ چنبری #مهدیه

یا مهدی . ✍️زبدة الاشعار✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم میرزا داراب بیگ تبریزی کشمیری (جویای تبریزی) . تنگ عیشم دارد از بس دور چرخ چنبری چون شمیم غنچه‏ ام در دام بی بال و پری . مانده است از طبع من معنی تراشی یادگار همچنانبیشتر

دسته بندی درختی