زبدةالاشعار

موضوع:حافظ شیرازی

ای جان بری زغفلت و دور از گناه باش #رضویه_خادم_شمیرانی

در مدح حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم خادم شمیرانی تضمین از غزل منسوب به #حافظ شیرازی . ای جان بری زغفلت و دور از گناه باش ای سربپای دوست فدایی راه باش ای تن هدف شو کشتۀ تیر نگاهبیشتر

ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش #رضویه_حافظ

در مدح حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حافظ . ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش پیوسته در حمایت و لطف اله باش . از خارجی هزار به یک جو نمی خرند از کوه تا به کوه منافق سپاه باش . چونبیشتر

غلام شاه جهان گفت همدم محنم #جون_غلام_سیاه #صالحی_شیرازی

در حالات و شهادت غلام سیاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صالحی شیرازی تضمین از غزل #حافظ_شیرازی . غلام شاه جهان گفت همدم محنم چرا که بیکس و تنهاست خسرو زمنم نهان به سینه ولایش چو روح در بدنم حجاب چهرۀبیشتر

دید حسین اکبر شهزادۀ شیرین سخنش #اکبریه_عینی_فرد_زنجانی

حضرت علی اکبر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج غلامرضا عینی فرد زنجانی تضمین شعری از حافظ شیرازی . . دید حسین اکبر شهزادۀ شیرین سخنش پشت پا زد به جهان در قد رعنا کفنش اینچنین گفت به حسرت به حقبیشتر

جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید #عید_فطر #حافظ_شیرازی

هلال عید . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حافظ شیرازی . جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید هلال عید در ابروی یار باید دید . شکسته گشت چو پشت هلال قامت من کمان ابروی یارم چو وسمه بازکشید . مگر نسیم خطت صبح در چمنبیشتر

مقدری که ز آثار صنع کرد اظهار #حیدریه

مدح حضرت علی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . شعری منسوب به #حافظ_شیرازی . مقدری که ز آثار صنع کرد اظهار سپهر و مهر و مه و سال و ماه و لیل و نهار مدار سیر کواکب به امر کن فیکون قرار داد بر این طاق گنبد دوار زبیشتر

نوگل نرگس شکفت امروز در باغ حَسَن #مهدیه_سعدی_زمان

میلادیه حضرت امام زمان عَجّلََ اللهُ تعالی فَرَجَهُ الشَّریف . . . مرحوم حسینی #سعدی_زمان #تضمین از غزل #حافظ_شیرازی . . نوگل نرگس شکفت امروز در باغ حَسَن عالم امکان از این گل گشت پر مشک و ختن این ندا آید بفرش از عرش بابیشتر

دل از من برد و روی از من نهان کرد #مهدیه

غزل . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . حافظ شیرازی . دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با که این بازی توان کرد . شب تنهاییم در قصد جان بود خیالش لطف های بی کران کرد . چرا چون لاله خونین دل نباشم که با ما نرگسبیشتر

دسته بندی درختی