زبدةالاشعار

موضوع:حافظ شیرازی

ای جان بری زغفلت و دور از گناه باش #رضویه #خادم_شمیرانی

در مدح حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم خادم شمیرانی تضمین از غزل منسوب به #حافظ شیرازی . ای جان بری زغفلت و دور از گناه باش ای سربپای دوست فدایی راه باش ای تن هدف شو کشتۀ تیر نگاهبیشتر

ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش #رضویه #حافظ

در مدح حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حافظ . ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش پیوسته در حمایت و لطف اله باش . از خارجی هزار به یک جو نمی خرند از کوه تا به کوه منافق سپاه باش . چونبیشتر

غلام شاه جهان گفت همدم محنم #جون_غلام_سیاه #صالحی_شیرازی

در حالات و شهادت غلام سیاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صالحی شیرازی تضمین از غزل #حافظ_شیرازی . غلام شاه جهان گفت همدم محنم چرا که بیکس و تنهاست خسرو زمنم نهان به سینه ولایش چو روح در بدنم حجاب چهرۀبیشتر

دید حسین اکبر شهزادۀ شیرین سخنش #اکبریه #عینی_فرد_زنجانی

حضرت علی اکبر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج غلامرضا عینی فرد زنجانی تضمین شعری از حافظ شیرازی . . دید حسین اکبر شهزادۀ شیرین سخنش پشت پا زد به جهان در قد رعنا کفنش اینچنین گفت به حسرت به حقبیشتر

انتظاران که بُود منتظر دیدارش #مهدیه #خوندل_تبریزی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم خوندل تبریزی #تضمین از غزل #حافظ_شیرازی . انتظاران که بُود منتظر دیدارش وصل چون نیست، قناعت شده بر آثارش کی فِتَد بر دل ما، پرتوی از رُخسارش فکر بلبل همه آنست شود گلبیشتر

جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید #عید_فطر #حافظ_شیرازی

هلال عید . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حافظ شیرازی . جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید هلال عید در ابروی یار باید دید . شکسته گشت چو پشت هلال قامت من کمان ابروی یارم چو وسمه بازکشید . مگر نسیم خطت صبح در چمنبیشتر

مقدری که ز آثار صنع کرد اظهار #حیدریه

مدح حضرت علی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . شعری منسوب به #حافظ_شیرازی . مقدری که ز آثار صنع کرد اظهار سپهر و مهر و مه و سال و ماه و لیل و نهار مدار سیر کواکب به امر کن فیکون قرار داد بر این طاق گنبد دوار زبیشتر

دل از من برد و روی از من نهان کرد #مهدیه

غزل . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . حافظ شیرازی . دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با که این بازی توان کرد . شب تنهاییم در قصد جان بود خیالش لطف های بی کران کرد . چرا چون لاله خونین دل نباشم که با ما نرگسبیشتر

دسته بندی درختی