زبدةالاشعار

موضوع:حسن صحرائی

بو گون بیر نیر اعظم ایدوب دنیانی نورانی #مهدیه_حسن_صحرائی

میلادیه حضرت امام زمان عَجّلََ اللهُ تعالی فَرَجَهُ الشَّریف . . . #سبک_شب_میلاد … 4 سبک . . حاج #حسن_صحرائی سیابانی (زاهد) . . بو گون بیر نیّر اعظم ایدوب دنیانی نورانی طلوعینده قویوب حیران فلکده مهر رخشانی . کُربیشتر

دسته بندی درختی