زبدةالاشعار

موضوع:حصنی خویی

قیامت اولدی او ساعتده که خیم یاندی

غارت خیام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حصنی خویی . قیامت اولدی او ساعتده که خیم یاندی نه خیمه بلکه خواتین محترم یاندی . گلوبدی سیّد سجّاده عرض ایدوب زینب نه چاره وار که اسیران درد و غم یاندی . مگر قبولبیشتر

بو غم زده خاطر گینه صحن و چمن ایستر #دفن_شهدا #حصنی_خویی

دفن شهدا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حصنی خویی . بو غم زده خاطر گینه صحن و چمن ایستر بیر منظرۀ قابل و سرو و سمن ایستر . . مقصود چمندن نه چمن کرب و بلادور سرو دلیم عبّاس او خورشید لقا دور منظور سمندن اوبیشتر

دسته بندی درختی