زبدةالاشعار

موضوع:حیران اصفهانی

بر در عزّ و جلالت سر فرود آورده ام #مهدیه_حیران_اصفهانی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم آیةالله میرجهانی . بر در عزّ و جلالت سر فرود آورده ام از همه بگسستم و سوی تو روی آورده ام . خسته و زار و پشیمان معتکف بر درگهت ره پی تحصیل جاه و آبرو آورده ام . آگهیبیشتر

یک فروغ از مهر رویت ماه تابان آمده #مهدیه_حیران_اصفهانی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم آیةالله میرجهانی . یک فروغ از مهر رویت ماه تابان آمده پرتوی از مهر تو مهر درخشان آمده . تا شود اسرار غیبی ظاهر اندر ممکنات آفتاب اندر حجاب غیب پنهان آمده . هر که آنبیشتر

دسته بندی درختی