زبدةالاشعار

موضوع:خائف تبریزی

بیله روایت ایدوبلر مفسرین خبر #حبیب_ابن_مظاهر #خائف_تبریزی

حالات حبیب بن مظاهر (ره) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم خائف تبریزی . بیله روایت ایدوبلر مفسرین خبر دیار کوفه ده ابن زیاد بد اختر . ایدوبدی ظلمیده طغیان اول جفا گستر تدارک ایتدی حسین جنگینه آغیر لشگر . بوبیشتر

دسته بندی درختی