زبدةالاشعار

موضوع:خاکی کرمانی

دلم ای عمّه جان مشتاق گلزار است مینالم #حضرت_رقیه_خاکی_کرمانی

زبانحال حضرت رقیّه (س) در خرابۀ شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ملّا حسین خاکی کرمانی . دلم ای عمّه جان مشتاق گلزار است مینالم فغانم نالۀ مرغ گرفتار است مینالم . وجودم گرم و آهم سرد و امّا چهرۀ زردمبیشتر

دسته بندی درختی