زبدةالاشعار

موضوع:خاکی کرمانی

یادم آمد داستانی جان گداز #اصغریه_خاکی_کرمانی

آوردن حضرت امام حسین (ع) ، حضرت علی اصغر(ع) را به میدان . . مرحوم ملّا حسین خاکی کرمانی . . یادم آمد داستانی جان گداز باز گویم با که با اهل نیاز . کاندرین وادی شه گلگون سوار با تن تنها و تنها صدهزار . پیکرش از زخم شمشیربیشتر

دلم ای عمّه جان مشتاق گلزار است مینالم #حضرت_رقیه_خاکی_کرمانی

زبانحال حضرت رقیّه (س) در خرابۀ شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ملّا حسین خاکی کرمانی . دلم ای عمّه جان مشتاق گلزار است مینالم فغانم نالۀ مرغ گرفتار است مینالم . وجودم گرم و آهم سرد و امّا چهرۀ زردمبیشتر

دسته بندی درختی