زبدةالاشعار

موضوع:خباز کاشانی

هر چه باشد این شب هجران ، سحر خواهد شدن #مهدیه_خباز_کاشانی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . خبّاز کاشانی . هر چه باشد این شب هجران ، سحر خواهد شدن وز پس ظلمت عیان، قرص قمر خواهد شدن . خرّمم با عشق جانان سرخوشم ، با مهر دوست روزگارم در وصالش خوبتر خواهد شدن . بلبلبیشتر

دسته بندی درختی