زبدةالاشعار

موضوع:خلیل آسانی

ایا نور خدا یاحجة الله #مهدیه_خلیل_آسانی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . خلیل آسانی (حائر) . ایا نور خدا یاحجة الله سنه جانلار فدا یاحجة الله . . گوزی یولدا قالانلار جانه گلدی ئورک یاندی گویول افغانه گلدی نظام عالمه آیا نه گلدی؟ پوزولدی برملابیشتر

مهرامامت باش آچیب عالم سراسرنوراولوب #باقریه_خلیل_آسانی

درولادت حضرت امام محمدباقرعلیه السلام . . . . #خلیل_آسانی چله خانه(حائر) . مهرامامت باش آچیب عالم سراسرنوراولوب مولاامام باقرین میلادینه مسروراولوب . . چاتدی رجب دامانینه چون دست گردون وزمان اولدی مضاعف عالمه احسان حیبیشتر

بیا ای گل ز کوی ما گذر کن #مهدیه

بدون مهدی ، تمام شب ها به بلندی شب یلداست … #یلدای_مهدوی #مهدیه_یلدا #یلدا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . بیا ای گل ز کوی ما گذر کن دمی را با دل ویرانه سر کن بتاب از مشرق جان مثل خورشید شب یلدای عالم رابیشتر

دسته بندی درختی