زبدةالاشعار

موضوع:خورشید بانو ناتوان

سویله حسینه ای صبا کرببلایه گلمسون #مسلمیه_خورشیدبانوناتوان

زبانحال حضرت مسلم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . خورشید بانو ناتوان قفقازی . سویله حسینه ای صبا کرببلایه گلمسون گلسه دوشر بو شهریده درد و بلایه گلمسون . . سویله گینه گتورمسون کوفیه نازلی اکبری ظلمیله قانینهبیشتر

دسته بندی درختی